Η LeadSoft προσπαθώντας να συμβαδίζει πάντοτε με τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας, έχει λάβει μέρος σε σειρά σεμιναρίων και εξετάσεων και έχει πιστοποιήσει πλέον τις γνώσεις της πάνω στα σχετικά αντικείμενα.

Σκοπός της LeadSoft είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, θεσπίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Softone Πιστοποιήσεις

Η LeadSoft προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της. Για τον λόγο αυτό ανήκει πλέον στο δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της Softone κατέχοντας σχετικές πιστοποιήσεις σε θέματα εμπορικής / λογιστικής διαχείρισης / μισθοδοσίας και τεχνικών θεμάτων.

Οι πιστοποιήσεις που κατέχει η LeadSoft είναι οι ακόλουθες:

  • Εμπορική Διαχείριση: ERP Level I
  • Εμπορική Διαχείριση: ERP Level II
  • Λογιστική Διαχείριση: Accounting Level I
  • Λογιστική Διαχείριση: Accounting Level II
  • Μισθοδοσία
  • Technical I

Microsoft Πιστοποιήσεις

Οι πιστοποιήσεις της Microsoft είναι διαθέσιμες για τις περισσότερες τεχνολογίες και απευθύνονται σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της πληροφορικής, ως διαχειριστές συστημάτων ή γενικότερα ως IT Professionals. Πρόκειται για πιστοποιήσεις που είναι παγκόσμια αναγνωρισμένες στην αγορά εργασίας, καθώς η απόκτησή τους προϋποθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, διαθέσιμη μέσω επίσημων τεχνικών σεμιναρίων της Microsoft.

Οι πιστοποιήσεις που κατέχει η LeadSoft είναι οι ακόλουθες:

  • MCSA – Microsoft Certified System Administrator
  • MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
  • MCP – Microsoft Certified Professional