.

Το Soft1 300 αποτελεί τη μηχανογραφική πρόταση της SoftOne προς την επιχείρηση που θέλει μια ισορροπημένη εγκατάσταση για όλα τα θέματα. Αποτελείται από σχολαστικά επιλεγμένες διαχειριστικές ενότητες μαζί με εργαλεία για αναφορές και προσαρμογή σε ειδικές απαιτήσεις. Η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει τη βασική σουίτα ενοτήτων και σε αυτήν να προσθέσει τις υπόλοιπες διαχειριστικές ενότητες που χρειάζεται.

Στην πιο πλήρη του έκδοση το Soft1 300 προσφέρει ενότητες Εμπορικής Διαχείρισης, Παραγωγής – Μεταποίησης, Παροχής Υπηρεσιών, Μισθοδοσίας, Προσωπικού, C.R.M., Επιχειρηματικών Διαδικασιών & Έργων, Διασφάλισης Ποιότητας, σε ένα ενιαίο σύστημα. Είναι το μόνο ελληνικό πληροφοριακό σύστημα που έχει πετύχει την ολοκλήρωση αυτή.

Όποιες και να είναι οι πραγματικές σας ανάγκες κάθε φορά, το Soft1 300 μπορεί να αξιοποιηθεί με τον πλέον ευέλικτο και συμφέροντα τρόπο, ακολουθώντας την εξέλιξη της επιχείρησης και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της.

Σειρά Soft1 300: Περιεχόμενα

Το Soft1 300 στην βασική του έκδοση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Stock Management:
Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων
Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι
Θέσεις αποθήκευσης – Ράφια
Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη
Ποσοτικές Εκκρεμότητες
Μεταφορικά Μέσα
Δρομολόγια
Κατασκευαστές
Μάρκες
Εμπορική Διαχείριση:
Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία
Διαχείριση Λιανικής – Retail
POS & Retail Systems
Αγορές και Παραγγελιοδοσία
Μέσα
Γεωγραφικά Σημεία
Παρακολούθηση Εργαζομένων
Πωλητών – Εισπρακτόρων
Αγοραστών
Υπηρεσίες & Τεχνικοί
Συναλλασσόμενοι:
Διαχείριση Πελατών
Προμηθευτών
Χρεωστών
Πιστωτών
Παρακολούθηση Ομίλου Εταιριών
Συγκεντρωτικές Καρτέλες & Ισοζύγια
Χρηματ/νομική Διαχείριση – Δαπάνες:
Εισπράξεις
Πληρωμές
Διαχείριση Αξιόγραφων – Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων – Cash Flow
Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών
Παρακολούθηση Ταμείων
Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Πράξεις Χρηματικών Λογαριασμών & Εμβάσματα
Αντιστοιχήσεις – Open item
Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις
Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων
Set Χρεοπιστώσεων
Report Tools:
Πλήρως οριζόμενα Ευρετήρια
Report Generator – Basic
Ελεύθερα Πεδία και Αθροιστές
Σχεδιασμός Οθονών
ALERT System
Merging
Διαχείριση Επισυναπτόμενων Ηλεκτρονικών Αρχείων
E-support user

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πάνω στον βασικό συνδυασμό του Soft1 100 που θα επιλέξετε, να προστεθούν επιπλέον ενότητες, όπως:

Λογιστικές Ενότητες:
Γενική Λογιστική
Αναλυτική Λογιστική
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Έσοδα – Έξοδα
Πάγια
Μισθοδοσία:
Μισθοδοσία έως 30 εργαζομένων
Μισθοδοσία έως 150 εργαζομένων
Μισθοδοσία έως απεριόριστων εργαζομένων
Contacts & Φυσικά Πρόσωπα
Stock Management:
Serial Numbers – Service
Group Sets
Παρτίδες
Χρώμα – Μέγεθος
Advanced Business Control:
Τιμολογιακές Πολιτικές
Πιστωτικές Πολιτικές – Credit Control
Διακανονισμοί & Δόσεις
Factoring
Προϋπολογισμοί
Activity Based Costing
Παραγωγή:
Παραγωγή
Εσωλογιστική Κοστολόγηση
Reports:
Report Generator – Advanced
Report Generator – Templates
Reporting Τoolkit
Διεθνείς Συναλλαγές:
Ξένο Νόμισμα
Κοστολόγηση Εισαγωγών – Εξαγωγών
Customization Tools:
Database Designer – Fields
Database Designer – Tables
Database Designer – Objects
Script Engines
Script Builder – Σενάρια Ροών
QlikView Run Time
Customization Run Time Rights
Soft1 Customization Toolkit
Λιανική:
Loyalty Schemes
Touch Screen Retail
Remote Systems
Operations & CRM:
CRM – Sales & Marketing
Υποκαταστήματα / Sites
Business Units
Έργα
Business Processes
Εγκαταστάσεις – Συμβάσεις
Διαχείριση Εγκρίσεων
International Edition:
Multilingual Αγγλική Γλώσσα

Σειρά Soft1 300: Τρόποι Διάθεσης

Software License (Άδεια Χρήσης Αορίστου Χρόνου)

Το Soft1 300 διατίθεται μέσω αγοράς άδειας χρήσης αορίστου χρόνου και της ετήσιας σύμβασης νέων εκδόσεων. Σε αυτή την περίπτωση, περιλαμβάνονται:

  • η αγορά του προγράμματος και
  • οι νέες εκδόσεις της εφαρμογής

Συνδρομητικό Πακέτο ASK

Το Soft1 300 διατίθεται με το συνδρομητικό πακέτο ASK. To συνδρομητικό πακέτο περιλαμβάνει ενιαία ετήσια συνδρομή, η οποία παρέχει:

  • το Πρόγραμμα και
  • το συμβόλαιο νέων εκδόσεων.

Soft1 Cloud Module

Επίσης, οποισδήποτε συνδυασμός του Soft1 300 διατίθεται και ως υπηρεσία Cloud, με χρήση του Soft1 cloud Module. Στην υπηρεσία του Cloud περιλαμβάνονται:

  • το Πρόγραμμα και
  • το συμβόλαιο νέων εκδόσεων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας Cloud είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

  • Ο συνδρομητής έχει διαρκώς στη διάθεσή του το λογισμικό μέσω Internet ενώ πληρώνει μόνο για τη χρήση του, άρα δεν χρειάζεται να κάνει επένδυση για την αγορά του λογισμικού ή για επιπλέον εγκαταστάσεις, όπως servers ή εξειδικευμένο hardware.
  • H SoftOne αναλαμβάνει την τήρηση των αντιγράφων ασφαλείας (Backup) για την επιχείρηση σας.
  • Επίσης, η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω Internet, χωρίς να απαιτείται από εσάς καμία ενέργεια.