.

Το Soft1 ERP είναι το πλέον προηγμένο σύστημα της Softone. Ουσιαστικά αποτελεί ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με ουσιαστική CRM λειτουργικότητα, χωρίς επικαλύψεις. Καλύπτει διεξοδικά οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις και προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση σε μορφή που μπορεί άμεσα να αξιοποιηθεί ανάλογα με τη θέση εργασίας του κάθε χρήστη.

Εάν αναζητάτε τρόπο να μειώσετε τις άσκοπα χρονοβόρες διαδικασίες, που κοστίζουν στην επιχείρησή σας χρόνο και χρήμα, το Soft1 ERP σας προσφέρει σήμερα μια μοναδική δυνατότητα: όχι μόνο απλοποιεί πλήθος πολύπλοκων εργασιών διαχείρισης, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζει μοναδική ταχύτητα στην οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας χρόνο και εξασφαλίζοντας σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Σειρά Soft1 ERP: Περιεχόμενα

Το Soft1 300 στην βασική του έκδοση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Stock Management:
Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων
Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι
Θέσεις αποθήκευσης – Ράφια
Group Sets
Εναλλακτικά – Αντίστοιχα Είδη
Ποσοτικές Εκκρεμότητες
Μεταφορικά Μέσα
Δρομολόγια
Κατασκευαστές
Μάρκες
Εμπορική Διαχείριση:
Διαχείριση Υποκαταστημάτων – Sites
Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία
Διαχείριση Λιανικής – Retail
POS & Retail Systems
Αγορές και Παραγγελιοδοσία
Μέσα
Γεωγραφικά Σημεία
Παρακολούθηση Εργαζομένων
Πωλητών – Εισπρακτόρων
Αγοραστών
Προβλέψεις Αγορών & Πωλήσεων
Τιμολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων και Αγορών
Εσωλογιστική (Εμπορική) Κοστολόγηση
Υπηρεσίες & Τεχνικοί
Συναλλασσόμενοι:
Διαχείριση Πελατών
Προμηθευτών
Χρεωστών
Πιστωτών
Παρακολούθηση Ομίλου Εταιριών
Συγκεντρωτικές Καρτέλες & Ισοζύγια
Χρηματ/νομική Διαχείριση – Δαπάνες:
Εισπράξεις
Πληρωμές
Διαχείριση Αξιόγραφων – Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων
Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών
Διακανονισμοί & Δόσεις
Παρακολούθηση Ταμείων
Χρηματικοί & Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Πράξεις Χρηματικών Λογαριασμών & Εμβάσματα
Αντιστοιχήσεις – Open item
Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις
Συμψηφισμοί Συναλλασσομένων
Set Χρεοπιστώσεων
Πιστωτικές Πολιτικές – Credit Control
Διεθνείς Συναλλαγές:
Ξένο Νόμισμα
Κοστολόγηση Πωλήσεων – Εξαγωγών
Κοστολόγηση Αγορών – Εισαγωγών
Λογιστικές Ενότητες:
Γενική & Αναλυτική Λογιστική
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Παρακολούθηση Παγίων
Report Tools:
Report Generator – Basic
Report Generator – Advanced
Report Generator- Templates & QlikView Analyzer
Customization Tools:
Ελεύθερα πεδία και Αθροιστές
Σχεδιασμός Οθονών
Database Designer Fields –Tables – Objects
Script Engines
Script Builder – Σενάρια Ροών
Working Forms
ALERT System
Merging
Διαχείριση επισυναπτόμενων Ηλεκτρονικών Αρχείων
Ε-support User

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πάνω στον βασικό συνδυασμό του Soft1 100 που θα επιλέξετε, να προστεθούν επιπλέον ενότητες, όπως:

Λογιστικές Ενότητες:
Έσοδα – Έξοδα
Μισθοδοσία:
Μισθοδοσία έως 30 εργαζομένων
Μισθοδοσία έως 150 εργαζομένων
Μισθοδοσία έως απεριόριστων εργαζομένων
Contacts & Φυσικά Πρόσωπα
Stock Management:
Serial Numbers – Service
Παρτίδες
Χρώμα – Μέγεθος
Advanced Business Control:
Factoring
Προϋπολογισμοί
Activity Based Costing
Παραγωγή:
Παραγωγή
Εσωλογιστική (Βιομηχανική) Κοστολόγηση
Λιανική:
Loyalty Schemes
Touch Screen Retail
Operations & CRM:
CRM – Sales & Marketing
Business Units
Έργα
Business Processes
Εγκαταστάσεις – Συμβάσεις
Διαχείριση Εγκρίσεων
Remote Systems

International Edition:
Multilingual Αγγλική Γλώσσα

Σειρά Soft1 ERP: Τρόποι Διάθεσης

Software License (Άδεια Χρήσης Αορίστου Χρόνου)

Το Soft1 ERP διατίθεται μέσω αγοράς άδειας χρήσης αορίστου χρόνου και της ετήσιας σύμβασης νέων εκδόσεων. Σε αυτή την περίπτωση, περιλαμβάνονται:

  • η αγορά του προγράμματος και
  • οι νέες εκδόσεις της εφαρμογής

Συνδρομητικό Πακέτο ASK

Το Soft1 ERP διατίθεται με το συνδρομητικό πακέτο ASK. To συνδρομητικό πακέτο περιλαμβάνει ενιαία ετήσια συνδρομή, η οποία παρέχει:

  • το Πρόγραμμα και
  • το συμβόλαιο νέων εκδόσεων.

Soft1 Cloud Module

Επίσης, οποισδήποτε συνδυασμός του Soft1 ERP διατίθεται και ως υπηρεσία Cloud, με χρήση του Soft1 cloud Module. Στην υπηρεσία του Cloud περιλαμβάνονται:

  • το Πρόγραμμα και
  • το συμβόλαιο νέων εκδόσεων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας Cloud είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

  • Ο συνδρομητής έχει διαρκώς στη διάθεσή του το λογισμικό μέσω Internet ενώ πληρώνει μόνο για τη χρήση του, άρα δεν χρειάζεται να κάνει επένδυση για την αγορά του λογισμικού ή για επιπλέον εγκαταστάσεις, όπως servers ή εξειδικευμένο hardware.
  • H SoftOne αναλαμβάνει την τήρηση των αντιγράφων ασφαλείας (Backup) για την επιχείρηση σας.
  • Επίσης, η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω Internet, χωρίς να απαιτείται από εσάς καμία ενέργεια.