.

Με το MySoft1 μπορείτε να αγνοήσετε τελείως τους έτοιμους συνδυασμούς και να επιλέξετε εσείς τις ενότητες που θέλετε. Από το γενικό κατάλογο ενοτήτων, δημιουργείτε ότι εγκατάσταση θέλετε, μικρή ή μεγάλη, χωρίς να επιβάλλεται υποχρεωτικά κανένας «βασικός» συνδυασμός.

Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε εγκατάσταση με Πελάτες, Contacts & Business Processes, μόνον και χωρίς καμία άλλη ενότητα. Να έχετε μια πολυγλωσσική εγκατάσταση με Πελάτες, Ειδικές Συναλλαγές και όλα τα Tools, στην οποία ο κάθε χειριστής «βλέπει» διαφορετική γλώσσα. Οι δυνατότητες είναι άπειρες, όπως και οι πιθανές ανάγκες σας.

Σειρά My Soft1: Τρόποι Διάθεσης

Software License (Άδεια Χρήσης Αορίστου Χρόνου)

Το MySoft1 διατίθεται αποκλειστικά μέσω αγοράς άδειας χρήσης αορίστου χρόνου και της ετήσιας σύμβασης νέων εκδόσεων. Πρόκειται για το παραδοσιακό μοντέλο διάθεσης, κατά το οποίο η επιχείρηση αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού για αόριστο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, περιλαμβάνονται:

  • η αγορά του προγράμματος και
  • οι νέες εκδόσεις της εφαρμογής