.

Η σειρά λογισμικού EXTRA αποτελεί μία πρωτοποριακή και σύγχρονη σειρά εργαλείων που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες του λογιστικού γραφείου και ορθολογικοποιούν τις εργασίες του. Το σύνολο των εφαρμογών προσφέρει λύσεις στα προβλήματα υπολογισμών, οργάνωσης και συντονισμού, ενώ ανταποκρίνεται άμεσα στις αλλαγές της ελληνικής νομοθεσίας με έγκυρες και εύκολες αναβαθμίσεις.

Οι εφαρμογές της σειράς EXTRA πραγματοποιούν αυτοματοποιημένα πολλαπλές εργασίες, δίνουν άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετική με την εταιρεία και συνθέτουν ένα ασφαλές και έγκυρο πλέγμα εργασίας.

Σειρά extra:

Αφορά εφαρμογές για παρακολούθηση επιχειρήσεων με βιβλία Β’ ή Γ’ Κατηγορίας ή και των δύο ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής. Οι διαθέσιμες εκδόσεις, είναι:

 • extra ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
 • extra ΓΕΝΙΚΉ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ
 • extra ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Επιπλέον Modules που μπορούνε να ενσωματωθούνε είναι τα ακόλουθα:

 • Διαχείριση Αξιογράφων
 • Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Πάγιου ενεργητικού
 • Κατάρτιση προυπολογισμών
 • Κλείσιμο Ισολογισμού
 • Έκδοση Παραστατικών

Η extra Μισθοδοσία αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και υπολογισμού της μισθοδοσίας καλύπτοντας με τον πλέον αυτοματοποιημένο και απλουστευμένο τρόπο όλες τις ανάγκες των λογιστικών γραφείων και των επιχειρήσεων.

Η Μισθοδοσία της EpsilonNET παρέχεται σε τρεις βασικές εκδόσεις, ανάλογα με το πλήθος των εταιριών:

 • Starter Edition: για 10 εταιρίες ανά εγκατάσταση
 • Standard Edition: για 50 εταιρίες
 • Advanced Edition: για 100 εταιρίες

Επιπλέον Modules που μπορούνε να ενσωματωθούνε είναι τα ακόλουθα:

 • Μαζική διαχείριση αδειών
 • Κέντρα Κόστους
 • Ωρομέτρηση
 • Σενάρια Προβλέψεων και Αποζημιώσεων
 • Δημιουργία και επεξεργασία ΣΣΕ

Το TaxSystem αποτελεί την πληρέστερη εφαρμογή φορολογίας και διαχείρισης εντύπων που θέτει επί σειρά ετών τα standard στην ελληνική αγορά.

Επιπλέον Modules που μπορούνε να ενσωματωθούνε στο TaxSystem είναι τα ακόλουθα:

 • Αυτοέλεγχος
 • Εκκαθάριση Φόρου
 • Αξίες Ακινήτων
 • Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Σειρά extra: Τρόποι Διάθεσης

Η EpsilonNET παρέχει τις εφαρμογές με την μορφή άδειας αορίστου χρόνου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για την απόκτηση της εφαρμογής, απαιτείται:

 • η αγορά του προγράμματος και
 • η ετήσια σύμβαση νέων εκδόσεων